Úvod

gabiony1Gabiony jsou objemné stavební prvky z drátěné sítě, které se na stavbě plní kamením a zeminou. Tvar mají převážně hranolovitá ( koše a matrace ) nebo válcovitý ( vaky ). Jsou vhodné jako alternativa betonových konstrukcí při výstavbě silničních a železničních násypů, mostů, opěrných a protihlukových stěn, při úpravě koryt a břehů vodních toků a nádrží, jako zábrana proti sesuvům půdy , jako nástroj pro stabilizaci svahů. Jejich název pochází z italského slova Gabbia - v překladu " klec ". Současné drátěné gabiony se vyvinuly z pletených proutěných košů plněných kamením, které se používaly ve středověku na budování rychlých obranných opevnění.

gabiony2

Svařované gabiony

Gabiony ze svařovaných panelů jsou vyráběny z drátu o průměru 4 milimetry. Tento drát je speciálně povrchově upraven silnou vrstvou trvanlivém slitiny zinku a hliníku. Standardní oko sítě je 10 x 10 cm. V případě použití menší frakce kamene nebo z důvodu jiného vkusu víme zákazníkům nabídnout svařované gabiony s okem 10 x 5 cm nebo 5 x 5 cm, které může být orientovány horizontálně nebo vertikálně.

Svařované gabiony, stejně jako pletené, slouží zejména na výstavbu opěrných zdí. Jsou tužší a proto je doporučujeme i na stavbu samostatně stojících gabionových plotů. Z tohoto důvodu je ale nedoporučujeme na úpravu břehů a koryt řek či vodních nádrží. Tyto gabiony jsou vhodné při atypických konstrukcí, díky velké variabilitě jejich vyskládání při montáži. Jednotlivé panely se skládají do tvaru kvádru nebo kostky. Při ukládání výplně třeba dbát na pohledové strany konstrukce, aby stavba splňovala nejen užitnou, ale i estetickou hodnotu.

Svařovaný gabion je drátěná konstrukce složená ze svařovaných panelů a vyplněna nejčastěji kamenivem. Tyto konstrukce ve více ohledech předběhly kamenně - betonové konstrukce. Gabiony se vyznačují možností realizace prací během celého roku, propustností, vysokou odolností, ekologičností a estetičností. Velkou výhodou použití gabionů oproti kamenně - betonové konstrukci je i úspora nákladů. Odhadovaná úspora nákladů při použití gabionové konstrukce je 20 až 30 procent. Odhadovaná životnost konstrukce je minimálně 50 let. Na celkovou životnost má vliv řada faktorů jako použitý materiál či samotná realizace.